Etkinlikler sayfasına geri dön!
TEMA Vakfı “Çevre ve Erozyon” AİT Semineri
Sadece Türkiye’nin değil; dünyanın önemli bir sorunu olan EROZYON’un tanımını, çeşitlerini, oluşma sebeplerini, sonuçlarını ve engellenebilmesi için gerekli önlemleri öğrendik. Ülkemizin tıpkı diğer zenginlikleri gibi aslında %95’inin doğal orman alanına sahip olduğu, halkımızın bu şanslı varlığımız TOPRAĞI korumakta ne kadar az bilinçlendiği (gelişmiş ülkelerde ise sahip olunan %10-30 doğal ormanları çok iyi korudukları hatta yapay ormanlarla alanlarını artırdıkları) konusunda aydınlandık. Toprağın en üstündeki ilk 40 cm’lik bölümünün ne kadar değerli olduğunun (40cm’lik toprak, ort. 20.000 yıl sürede oluşuyor.) farkına vardık. Toprağın bildiğimiz tarım, mera, çayır, orman, yerleşim yeri olarak bölümlenen arazi yetenek sınıflarını, yanlış uygulamalarla nasıl can ve toprak kaybettiğimizi fotoğraflı örneklerle inceleyince; bu konuda daha çok yol almamız gerektiğini, her birimizin vatandaşlık görevi olarak yapabileceğimiz ortak destek konusundaki çözümleri konuştuk ve AİT olarak karar aldık. 3 Temmuz 2010’daki bilinçlendirme için TEMA Vakfı’ndan Bora ERSEZEN’e, organizasyon mekanı Makina Mühendisleri Odası’na, yaz sezonunun son AİT seminerine katılan çevreye gerçekten duyarlı tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.