Etkinlikler sayfasına geri dön!
“İnsan Tanıma Sanatı” AİT Semineri
Yaşamın temeli olan “iletişim”de ustalaşmak için, karşımıza çıkanları nasıl algılamamız ve onları ne şekilde karşılamamız gerektiği üzerine yoğunlaştık. Her hatayı kendimiz yaparak öğrenecek kadar yeterli zamanımız olmayabilir. Bu nedenle her zaman, her insan, her yerde geçerli olduğu için Gerçeklik İlmi şeklinde tanımlanan Deneyimsel Tasarım Öğretisi’nde yer alan bazı somut ve soyut yasalardan bahsederken katılımcılar olarak deneyimlerimizi karşılaştırdık. Geçmişten (Deneyim) ders alıp, geleceği (Tasarım) planlarken “şimdi”yi nasıl dünden daha iyi şekillendirilebileceğini öğretilerle anlatan bu sistem içinde belirlenen yasalara uyum gösterdiğimiz takdirde, sorunların nasıl çözümlenebildiğini algıladık. İnsanların farklı temsil sistemleri ağırlıkta olduğunda, birbirlerini nasıl yanlış anladıklarını ve yargıladıklarını gördük. İletişim kazalarını konuşurken, aslında “iletişim”in ne olduğunu tekrar sorgularken bulduk kendimizi. Gündelik hayattaki örneklerle bilgilerini bizlerle içtenlikle paylaşan Eğitmen Sevinç YILMAZ’a ve 20 Ekim 2018’deki seminer katılımcılarımıza teşekkür ederiz.