Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder;her yerde olmak,hiç bir yerde olmamaktır.
Montaigne