Eğer inandıklarımız, yaptıklarımızdan farklıysa mutlu olamayız.
Freya Stark